Socialinis sufleris

Socialinis sufleris

Gerieji pokyčiai prasideda nuo mūsų pačių. Ir nors dažnai sutinkame besiskundžiančių žmonių, mes žinome, kad iš tikrųjų jie ir yra superherojai, galintys atnešti pokytį. Vargiai mus išgelbės naujai išrinkta valdžia ar gauta ES parama, jei mes patys nenorėsime susitelkti ir pradėti veikti. Džiaugiamės, jog ši mintis apie bendruomenės sutelktumą sulaukė ir kitų palaikymo, todėl subūrėme nemažą savanorių ratą ir sukūrėme bendruomenių sutelktumo didinimo programą „Socialinis sufleris“.

2017-ais ir 2018-ais metais programą entuziastingai įgyvendinome net 10-yje savivaldybių. Kartais reikėjo keltis ketvirtą ryto, kad pasiektumėme Lietuvos užkampiuose pasislėpusius miestelius ir susitiktumėme su jų bendruomenėmis. Kadangi bendruomenės turėjo skirtingus diskutavimo įgūdžius, mums labai padėjo grafinis fasilitavimas, jų susitarimų užfiksavimas piešinat gyvai. Vizualų kalba yra visiems lengvai suprantama, todėl į projektą galėjo įsitraukti tiek dar nemokantys skaityti vaikai, tiek dar nespėję išmokti lietuvių kalbos užsieniečiai, tiek mokymosi ar psichikos sutrikimų turintys moksleiviai.

 

Projekto metu išleidome knygelę, kurioje bendruomenių nariai gali rasti naudingų patarimų, kaip sutelkti bendraminčius ir įgyvendinti savanoriškas iniciatyvas gražinančias aplinką, kurioje jie gyvena. Knygelės iliustravimui labiausiai tiko šviesios ir kontrastingos spalvos, nes bendruomenės iniciatyvos yra džiaugsmingos ir neša ryškų pokytį, o „ranka“ rašytas šriftas puikiai atspindi tai, kad iniciatyvos neprivalo būti tobulos – svarbiausia nuoširdumas. Su rezultatu galite susipažinti čia.

Knygelė tapo tarsi savotišku brandbook’u, iš kurio gimė projekto interento svetainė www.socialinis-sufleris.lt ir jos iliustracijos, renginių plakatai, diplomai, ženkleliai, Instagram iliustracijos, foto objektai, atvirukai. Iliustracijos tapo tokios užkrečiančios, kad jauni žmonės patys jas spausdino kaip lipdukus, knygų skirtukus.

Projektas subūrė daugiau nei 1000 jaunų žmonių savanoriškai veiklai. 2019 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose mūsų vadovas Žilvinas dėka šio projekto nominuotas atviros visuomenės piliečiu.

 

Su projektu galite susipažinti ir 1,5 min trukmės filmuke: