Grafinis užrašymas

Grafinis užrašymas – tai jūsų renginio esminių žinučių atvaizdavimas piešiniais. Galime iliustruoti sakomas kalbas arba diskusiją ant vieno didelio lapo, padedančio suvokti plačią temos visumą. Taip pat galime „surinkti“ dalyvių įžvalgas ar renginio išvadas jam pasibaigus. Dažnu atveju piešinius apžiūrėti būna galima jau kavos pertraukėlės metu, todėl ji virsta įkvepiančia erdve dalintis idėjomis, naujoms pažintimis ir refleksijai.

Tai nėra visiškai tradicinė veikla, todėl lengviau gali būti ją suprasti pažiūrėjus šį LRT reportažą apie mūsų veiklą.